Cenník2

Cenník stavebného reza
Výrobok cena za m3
bez DPH
cena za m3
s DPH
Hranol 4, 5, 6 m 180,00 216,00
Hranol 7 m 185,00 222,00
Hranol 8 m a 9 m 190,00 228,00
Hranol II. trieda 138,00 165,60
Fošňa 4, 5, 6 m 180,00 216,00
Fošňa 7 m a viac 185,00 222,00
Lata 185,00 222,00
Dosky I. trieda 170,00 204,00
Dosky II. trieda 120,00 144,00
Ochrana dreva Krovsan 18,00 21,60
Pri kalkulácii krovov individuálne ceny vrátane dopravy.