Cenník

Výrobok cena za m3
bez DPH
cena za m3
s DPH
Hranol 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 320,00 €/m3 (bez DPH) 384,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 4, 5, 6 m (prierez nad 150 mm) 325,00 €/m3 (bez DPH) 390,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 7 m 337,00 €/m3 (bez DPH) 404,40 €/m3 (s DPH)
Hranol 8 m 342,00 €/m3 (bez DPH) 410,40 €/m3 (s DPH)
Hranol 9 m 377,00 €/m3 (bez DPH) 452,40 €/m3 (s DPH)
Hranol II. trieda 300,00 €/m3 (bez DPH) 360,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 320,00 €/m3 (bez DPH) 384,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6, 7 m (prierez nad 150 mm) 325,00 €/m3 (bez DPH) 390,00 €/m3 (s DPH)
Lata 4×5, 5×5 335,00 €/m3 (bez DPH) 402,00 €/m3 (s DPH)
Lata 3×5 345,00 €/m3 (bez DPH) 414,00 €/m3 (s DPH)
Dosky tenké pod 25mm 380,00 €/m3 (bez DPH) 456,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda do 150 mm 320,00 €/m3 (bez DPH) 384,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda nad 150 mm 325,00 €/m3 (bez DPH) 390,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 2m 275,00 €/m3 (bez DPH) 330,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 3m 285,00 €/m3 (bez DPH) 342,00 €/m3 (s DPH)
Ochrana dreva Bochemit 25,00 €/m3 (bez DPH) 30,00 €/m3 (s DPH)
Pri kalkulácii krovov individuálne ceny vrátane dopravy.