Cenník

Výrobok cena za m3
bez DPH
cena za m3
s DPH
Hranol 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 370,00 €/m3 (bez DPH) 444,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 4, 5, 6 m (prierez nad 150 mm) 375,00 €/m3 (bez DPH) 450,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 7 m 387,00 €/m3 (bez DPH) 464,40 €/m3 (s DPH)
Hranol 8 m 392,00 €/m3 (bez DPH) 470,40 €/m3 (s DPH)
Hranol 9 m 427,00 €/m3 (bez DPH) 512,40 €/m3 (s DPH)
Hranol II. trieda 350,00 €/m3 (bez DPH) 420,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 370,00 €/m3 (bez DPH) 444,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6, 7 m (prierez nad 150 mm) 375,00 €/m3 (bez DPH) 450,00 €/m3 (s DPH)
Lata 4×5, 5×5 385,00 €/m3 (bez DPH) 462,00 €/m3 (s DPH)
Lata 3×5 395,00 €/m3 (bez DPH) 474,00 €/m3 (s DPH)
Dosky tenké pod 25mm 430,00 €/m3 (bez DPH) 516,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda do 150 mm 370,00 €/m3 (bez DPH) 444,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda nad 150 mm 375,00 €/m3 (bez DPH) 450,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 2m 325,00 €/m3 (bez DPH) 390,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 3m 335,00 €/m3 (bez DPH) 402,00 €/m3 (s DPH)
Ochrana dreva Bochemit 30,00 €/m3 (bez DPH) 36,00 €/m3 (s DPH)
Pri kalkulácii krovov individuálne ceny vrátane dopravy.