Cenník

Výrobok cena za m3
bez DPH
cena za m3
s DPH
Hranol 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 274,60 €/m3 (bez DPH) 329,52 €/m3 (s DPH)
Hranol 4, 5, 6 m (prierez nad 150 mm) 278,40 €/m3 (bez DPH) 334,08 €/m3 (s DPH)
Hranol 7 m 288,80 €/m3 (bez DPH) 346,56 €/m3 (s DPH)
Hranol 8 m 293,60 €/m3 (bez DPH) 352,32 €/m3 (s DPH)
Hranol 9 m 313,50 €/m3 (bez DPH) 376,20 €/m3 (s DPH)
Hranol II. trieda 256,50 €/m3 (bez DPH) 307,80 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 274,60 €/m3 (bez DPH) 329,52 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6, 7 m (prierez nad 150 mm) 278,40 €/m3 (bez DPH) 334,08 €/m3 (s DPH)
Lata 4×5, 5×5 286,90 €/m3 (bez DPH) 344,28 €/m3 (s DPH)
Lata 3×5 296,40 €/m3 (bez DPH) 355,68 €/m3 (s DPH)
Dosky tenké pod 25mm 325,80 €/m3 (bez DPH) 390,96 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda do 150 mm 274,60 €/m3 (bez DPH) 329,52 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda nad 150 mm 278,40 €/m3 (bez DPH) 334,08 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 2m 218,50 €/m3 (bez DPH) 262,20 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 3m 228,00 €/m3 (bez DPH) 273,60 €/m3 (s DPH)
Ochrana dreva Bochemit 25,00 €/m3 (bez DPH) 30,00 €/m3 (s DPH)
Pri kalkulácii krovov individuálne ceny vrátane dopravy.