Cenník

Výrobok cena za m3
bez DPH
cena za m3
s DPH
Hranol 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 350,00 €/m3 (bez DPH) 420,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 4, 5, 6 m (prierez nad 150 mm) 355,00 €/m3 (bez DPH) 426,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 7 m 367,00 €/m3 (bez DPH) 440,40 €/m3 (s DPH)
Hranol 8 m 372,00 €/m3 (bez DPH) 446,40 €/m3 (s DPH)
Hranol 9 m 407,00 €/m3 (bez DPH) 488,40 €/m3 (s DPH)
Hranol II. trieda 330,00 €/m3 (bez DPH) 396,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 350,00 €/m3 (bez DPH) 420,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6, 7 m (prierez nad 150 mm) 355,00 €/m3 (bez DPH) 426,00 €/m3 (s DPH)
Lata 4×5, 5×5 365,00 €/m3 (bez DPH) 438,00 €/m3 (s DPH)
Lata 3×5 375,00 €/m3 (bez DPH) 450,00 €/m3 (s DPH)
Dosky tenké pod 25mm 410,00 €/m3 (bez DPH) 492,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda do 150 mm 350,00 €/m3 (bez DPH) 420,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda nad 150 mm 355,00 €/m3 (bez DPH) 426,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 2m 305,00 €/m3 (bez DPH) 366,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 3m 315,00 €/m3 (bez DPH) 378,00 €/m3 (s DPH)
Ochrana dreva Bochemit 30,00 €/m3 (bez DPH) 36,00 €/m3 (s DPH)
Pri kalkulácii krovov individuálne ceny vrátane dopravy.