Cenník

Výrobok cena za m3
bez DPH
cena za m3
s DPH
Hranol 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 260,00 €/m3 (bez DPH) 312,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 4, 5, 6 m (prierez nad 150 mm) 265,00 €/m3 (bez DPH) 318,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 7 m 275,00 €/m3 (bez DPH) 330,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 8 m 280,00 €/m3 (bez DPH) 336,00 €/m3 (s DPH)
Hranol 9 m 300,00 €/m3 (bez DPH) 360,00 €/m3 (s DPH)
Hranol II. trieda 240,00 €/m3 (bez DPH) 288,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6 m (prierez do 150 mm) 260,00 €/m3 (bez DPH) 312,00 €/m3 (s DPH)
Fošňa 4, 5, 6, 7 m (prierez nad 150 mm) 265,00 €/m3 (bez DPH) 318,00 €/m3 (s DPH)
Lata 4×5, 5×5 270,00 €/m3 (bez DPH) 324,00 €/m3 (s DPH)
Lata 3×5 280,00 €/m3 (bez DPH) 336,00 €/m3 (s DPH)
Dosky tenké pod 25mm 310,00 €/m3 (bez DPH) 372,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda do 150 mm 260,00 €/m3 (bez DPH) 312,00 €/m3 (s DPH)
Dosky I. trieda nad 150 mm 265,00 €/m3 (bez DPH) 318,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 2m 205,00 €/m3 (bez DPH) 246,00 €/m3 (s DPH)
Dosky II. trieda 3m 215,00 €/m3 (bez DPH) 258,00 €/m3 (s DPH)
Ochrana dreva Bochemit 25,00 €/m3 (bez DPH) 30,00 €/m3 (s DPH)
Pri kalkulácii krovov individuálne ceny vrátane dopravy.